ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на сайта bg.estate

1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между "Виртуал Естейт" ООД- Бургас, ЕИК: 203532195, гр.Бургас, ул. "Сливница"70, ет.3 и лицата- ползватели на услугите на сайта bg.estate.

2. "Виртуал Естейт" ООД с адрес на управление гр. Бургас, ул. Сливница 70, ЕИК: 203532195 предоставя на потребители ("Клиенти", "Потребители"), чрез сайта bg.estate информационни услуги свързани с обяви за недвижими имоти, търсене и предлагане на недвижими имоти и осъществяване на сделки с недвижими имоти. Bg.estate е собственост на "Виртуал Естеий" ООД. В настоящите Общи условия "Виртуал Естейт" ООД ще бъде идентифициран и със собственото си предприятие- сайта bg.estate.

3. Всяко лице, което е заредило в браузъра си сайта bg.estate или е било пренасочено към сайта, следва да се запознае с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на bg.estate, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

4. Във връзка с предоставяните услуги "Виртуал Естейт" ООД (Виртуал Естейт) обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни („Политика“), която е неразделна част от тези Условия.

5. Общи положения

5.1. За да ползвате Услугите на сайте bg.estate, Вие заявявате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен/а да сключите договор при посочените тук Условия.

5.3. Агенциите за недвижими имоти и лицата извършващи посредническа дейност при сделки с недвижими имоти могат да публикуват обяви в bg.estate само след регистрация и одобрение на профила от страна на екипа на bg.estate и единствено чрез техния профил.

5.4. Регистрацията в bg.estate води до указване, че публикуващият извършва сделки свързани с пазара на недвижими имоти по занятие и придобива статут "Агенция" или "Брокер".

5.5. Всеки новорегистриран профил на "Агенция" или "Брокер" следва да бъде предварително одобрен от екипа на bg.estate за да може да публикува активни обяви.

5.6. Bg.estate не гарантира задължителното одобряване на профил на "Агенция" или "Брокер".

5.7. Bg.estate и  "Агенция" или "Брокер" следва да сключат индивидуален договор регламентиращ условията, правата и задълженията между двете страни пред да може "Агенция" или "Брокер" да публикува активни обяви.

5.8. Сайтът bg.estate има право да деактивира регистрацията на "Агенция" или "Брокер" извършващи системни нарушения на правилата за публикуване на обяви.

5.9. Сайтът bg.estate има право да деактивира регистрацията на "Агенция" или "Брокер" извършващи системни нарушения на индивидуалния договор между двете страни.

5.10. Сайтът bg.estate има право да откаже повторно активиране на "Агенция" или "Брокер" извършвала системни нарушения на правилата или индивидуалния договор между двете страни

5.11. Агенциите за недвижими имоти и лицата извършващи посредническа дейност при сделки с недвижими имоти получават:

5.11.1 Собствен профил в bg.estate. Всяка агенция или брокер сама е отговорна за попълването в сайта на всички данни, изисквани съобразно действащото в Р. България законодателството, включително, но не изчерпателно: Закона за електронните съобщения, Закона за защита на потребителите, Закона за защита на конкуренцията.

5.11.2. Агенциите могат да поддържат до 10000 обяви на сайта, доколкото това не е свързано с опит за умишлено запълване на капацитета на обслужващите сървъри на сайта (flooding).

5.11.3. Агенциите за недвижими имоти се задължават да публикуват само реални и актуални обяви. В случай, че обявеният имот е продаден (отдаден под наем, капариран), агенцията е длъжна да премахне офертата за имота от сайта в рамките на работния ден.

5.11.4. Профили на Агенции се изтриват по тяхно желание след уреждане на финансовите взаимоотношения с “Виртуал естейт” ООД, с цел запазване на данните за използване в потенциален търговски спор.

5.12. Частните лица могат да подават оферти за продажба в bg.estate само след регистрация с имейл и парола или използвайки свой регистриран профил във Facebook или Google.

5.13.  Bg.estate не публикува директно обяви подадени от частни леца. Подадените оферти от частни лица се разпределят към агенция или брокер опериращи в bg.estate които да публикуват подадените оферти от частни лица.

Агенцията или брокера и частното лице следва да сключат договор за посредничество за продажба на недвижим имот където bg.estate не е страна в договора.

Отношенията между брокера и частното лице се договарят индивидуално между двете страни и не са обект на взаимоотношения между bg.estate и частното лице.

Bg.estate не е страна при възникване на спор между брокера и частното лице и всички спорове се решават между брокера (Агенцията) и частното лице.

5.14. Всички публикувани обяви за недвижими имоти следва да отговарят на следните услови за публикуване на малки обяви за недвижими имоти в bg.estate а именно:

5.14.1. Всяка обява следва да съдържа информация само за един имот.

5.14.2. Всяка обява трябва да има попълнени всички задължителни полета във формата за публикуване на обява.

5.14.3. Задължително е точно попълване на всички полета във формата за публикуване на обява. Публикуваната информация трябва се отнася конкретно за обявения имот.

5.14.4. Към всяка обява трябва да има заснети и предоставени  360 градусови снимки на обекта (недвижимия имот) за който се отнася обявата  за да може екипа на bg.estate да изгради виртуална обиколка към съответната обява. 360 градусовите снимки следва да бъдат изпратени на екипа на bg.estate чрез форма за изпращане на снимки за виртуална обиколка или на имейл адрес vr@bg.estate.5.14.5. Bg.estate си запазва правото да публикува обяви без виртуална обиколка в някои случаи по преценка на модератора.

5.15. Обявите, публикувани в нарушение на тези Общи условия се изтриват без право на компенсация.

5.16. Сайтът bg.estate има право да забрани публикуването на обяви от определени IP- адреси, телефони или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на правилата за публикуване на обяви в imot.bg.

5.17. "Виртуал естейт" ООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.

5.18. Обявите, публикувани от агенциите и брокерите могат да получават различен статут. Статутът на всяка обява се управлява от агенцията през индивидуален интерфейс, достъпен чрез парола.

5.19. Статутът на обява, въведена от агенция или брокер може да е: активна, неактивана или очаква се модерация.

5.19.1. Активните обяви са видими за всички ползватели на услугите на bg.estate.

5.19.2. Неактивните обяви са видими само за агенцията брокера или частното лице публикувал обявата и не са видими за останалите потребители на сайта.

5.19.3. Обяви със статут очаква се модерация са видими само за агенцията брокера или частното лице публикувал обявата и не са видими за останалите потребители на сайта.

5.20. Всяка нововъведена или редактирана обява получава по подразбиране статут очаква се модерация, и става активна след одобрение от модератор на bg.estate.

5.21. Всяка обява може да бъде коригирана или изтрита. Корекцията на обявата от модератор не променя нейния статут. Статутът се променя само с корекция на самия статут. Корекцията на информация в обява или нейното изтриване се извършва незабавно (on-line).

5.22. Всяка публикувана обява може да бъде докладвана за нередност от регистриран ползвател на услугите на bg.estate. След проверка, bg.estate има право да премахне докладваната обява от сайта.

5.23. При изпращане на имейли чрез bg.estate, съдържанието не трябва да съдържа обидни и/или дискриминационни квалификации. Подобно поведение не се толерира от bg.estate. Профилите на потребителите пренебрегващи това условие, може да бъдат блокирани, без право на повторно активиране.

6. Отговорности

6.1 Вие (като Потребител) се задължавате да предоставите верни данни при ползването на услугите, във връзка с попълването на формите за контакт в Сайта. При неточност в данните, Вие нямате право да ползвате Услугите до отстраняването ѝ.

6.2. Попълвайки която и да е от формите за контакт в сайта, с натискането на бутана ИЗПРАТИ, Вие се съгласявате с Условията, като давате изрично своето съгласие да се свържем с Вас на посочения телефон, както и да получавате електронни съобщения от bg.estate под формата на имейл. Във всеки изпратен до Вас имейл, Вие имате възможност да се откажете от получаването на съобщения по електронна поща.

6.3. Обявените в сайта цени на недвижимите имоти най-често могат да бъдат променяни и не пораждат обвързващо предложение за сделка с недвижим имот.

6.4. "Виртуал естейт" ООД не поема отговорност за евентуални загуби, щети, вреди, неблагоприятни последици и пропуснати ползи във връзка с ползването на сайта.

6.5. Вие не можете да използвате по какъвто и да е начин, да копирате, модифицирате или разпространявате съдържание, което не Ви принадлежи, за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Сайта, без изричното предварително писмено съгласие на "Виртуал естейт" ООД и/или на съответните трети лица.

7. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Виртуал естейт" ООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

7.2. "Виртуал естейт" ООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

7.3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.

4. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и "Виртуал естейт" ООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. Бургас, съобразно приложимото в Р.България законодателство.

8. "Бисквитки" – Cookies

8.1. "Бисквитките" (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Интернет страницата ни.

8.2. Google Adwords ремаркетинг реклама. Този сайт използва ремаркетинг рекламна услуга на Google. Това означава, че когато посетите сайта, Google взима информация за посещението ви и след това изпраща наши реклами до нашите посетители в сайтовете които посещавате. Доставчици от трети страни включително Google използват "бисквитки" за да събират информацията за вашите посещения и я използват за да ви показват наши реклами в рекламните си площадки. Посетителите могат да се откажат от използването на „бисквитки“ от Google и доставчици от трети страни, на страницата за отказване на Инициативата за мрежова реклама http://www.networkadvertising.org/choices/.

8.3. Бисквитки на трета страна (Third Party Cookies). Този сайт използва бисквитки за запаметяване на информация за отчитане на ефективността на сайта и рекламите по демографски признак, интереси,продължителност на сесиите и т.н. Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc. Google Analytics използва бисквитки, както и файлове, съхранявани на компютъра ви, за да се направи възможен анализ на използването на сайта. Цялата тази информация се използва от нас само за статистически цели и за разпознаване на грешни линкове или програмни грешки. Разкриване на информация на трети лица не се извършва.

8.4. Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете - за повече информация вижте AllAboutCookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може уебсайтът да работи, но ще допринесе за по-доброто му използване.

VII. Защита на личните данни

Посетете страницата с политиката ни за защита на личните данни, за да се запознаете с нея.